Betlémské světlo

…„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

logo_betlemske_svetlo

Jako každoročně, tak i letos vám přinášíme Betlémské světlo.

Betlémské světlo bude k dispozici:

V Šebetově – 24. 12. ve skautské klubovně na obecním úřadě

                        od 8:30 do 9:30.

V Knínicích – vzadu v kostele na Štědrý den po mši svaté (16:30)

Svíčku v lucerně si vezměte s sebou.

V Šebetově i v Knínicích budeme obcházet rodiny, jak je zvykem.

 

[gview file=”https://akela-boskovice.skauting.cz/wp-content/uploads/2014/12/bs_plakat.pdf”]

Domů