Mimoni

Pokřik: My Mimoni šikulové máme dobré nápady, se vším si vždy víme rady, dodržujem zásady.

Družinovky: pátek 16:45 – 18:15, klubovna Šebetov

Tato družina sdružuje děti ve věku od 9 do 13 let.

Členové: Miluška Boháčková, Hanka Krajíčková, Jurda Beneš, Barča Benešová, Adam Tomášek, Ivo Dvořák, Lukáš Drápal

Rádci: Lenka Mazalová, Kamča Brožová

Kontakt: 731318806, mazal.lenka@gmail.com; 731323619, kamca.broz@seznam.cz