Historie

První zápis z oddílové kroniky je datován rokem 1995.

Náš oddíl vznikl díky bratru P. Reisigovi, který chtěl dětem ze Šebetova poskytnout možnost založit skautský oddíl. Bylo potřeba dát vědět rodičům, jejichž děti by měly zájem o práci v oddíle. Bylo také potřeba sehnat klubovnu. Zde nám vyšel vstříc obecní úřad, který nám místnost zapůjčil. Klubovnu jsme si museli uklidit a vyčistit. Také sehnat zařízení do klubovny bylo těžké. Nejdříve jsme byli v klubovně, kde nebyla kamna, tudíž velká zima. Pak jsme se ovšem přestěhovali do klubovny s kamny a z původní místnosti zařídili sklad. Lavice a stoličky jsme půjčili ze školy. Nakonec jsme všechno úspěšně zvládli. Oddíl jsme pojmenovali Akéla a jsme pod střediskem Boskovice. Smečka vlčat odhlasovala název družiny Vlci a roj světlušek Sněženky. Činnost jsme začali v září a vydrželo nám to až do dubna a tak doufám, že vydržíme mnohem déle.